Quartier :
Adresse :
Rua Felicio dos Santos Hôtel santa Teresa
Téléphone :
2222-2755/2221-1406/3380-0240

Bar dos Descasados e Hotel Santa Teresa